13 oktober, 2018 | Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, Borås

Välkommen till Boråsmötet 2018!

Vi lever i en tid då religion får stå i skottgluggen för mycket. Detta gäller även församlingarnas engagemang i missionsarbete. 2016 hade vi temat ”Tänd på mission”. Vi känner att detta tema är precis lika aktuellt idag och vill därför inte komma upp med något nytt. Att tända speciellt unga människor för missionsarbete kommer alltid att vara aktuellt. Missionskallelsen gäller dock oss var och en. Ingen är för gammal för att arbeta för Guds rike. Så oavsett ålder, kom till Borås för att reflektera, diskutera och inspireras!

Flera inspirerande talare kommer att tala om nya vägar för evangelisation och mission. Lyssna till vittnesbördet från Azerbajdzjan om hur det är att verka i en kultur där ytterst få känner till det kristna budskapet.


  • Arrangörer
 
PROGRAM BORÅSMÖTET 13 OKTOBER 2018
09:00 Registrering & morgonfralla
Allrummet, Immanuelskyrkan, Sturegatan 45, Borås
09:30 Lovsång startar
Jan-Olof Hermansson
10:00 Inledning kring temat ”Tänd på mission”
Rebecca Benjaminsson Larsson, Pastor, Myråskyrkan
Ronny Augustsson, Pastor Immanuelskyrkan, Borås
Hans Dahlgren, representerar Bodakyrkan
10:15 Hur går vi vidare med missionskallelsen i Equmeniakyrkan?
Ulrika Morazán
Biträdande chef, Internationella enheten, Equmeniakyrkan
11:00 Pionjärevangelisation – Sverige och internationellt
Rikard Lundgren
Samordnare för församlingsgrundande arbete, Region Väst, Equmeniakyrkan
11:45 Paus
12:00 APG29 – världens coolaste utmaning!
Carl-Johan Sävinger
Kurskoordinator Apg29, equmenia
12:45 Lunch
13:45 Vad händer med Turkbältesvisionen och inblick i de kristnas liv i Azerbajdzjan
Pastor Samir
Generalsekreterare Baptistunionen i Azerbajdzjan &
Cecilie Larsen
Samordnare Euroasien, Equmeniakyrkan
14:30 Samtal om dagens ämnen i grupper (med kaffe)
15:45 Paneldiskussion kring ”Tänd på mission”
Samtalsledare: Ronny Augustsson, Pastor Immanuelskyrkan, Borås
• hur inspirerar vi för nya medarbetare för mission?
• hur ser framtidens missionär ut?
• hur inspirera församlingar och medlemmar att stödja internationellt arbete?
• var sker framtidens mission? Behövs nya missionsfält?
16:30 Avslutning – bön / sändning
17:00 SLUT
 
TALARE
Ronny Augustsson

Ronny är pastor i Immanuelskyrkan i Borås och kommer att leda paneldiskussionen kring ”Tänd på mission”. Han har haft pastorstjänster i bl a Toarp, Tibro och Timmele. Älskar jakt.Under en period tjänstgjorde han som bataljonspastor i Kosovo. Har arbetar även som sjukhuspastor.
Cecilie Larsen

Cecilie är bördig från Halden, Norge. Hon kommer att tala om samfundets Turkbältesvision, där spännande saker är på gång. Cecilie brinner för evangelisation och mission och har erfarenhet av missionsinsatser i Östra Europa. Anställd på Equmeniakyrkan som samordnare för Euroasien, vilket innebär ansvar för vår mission i Spanien, Balkan, Baltikum, Ryssland och Turkbältesländerna (Azerbajdzjan och Centralasien). Tidigare pastor i Dals-Ed Missionsförsamling.
Rikard Lundgren

Rikard är anställd av Equmeniakyrkan i Västra Götaland för att arbeta med församlingsplantering. Han arbetar också med evangelisation i organisationen Gå ut mission. I snart 30 år har han verkat som evangelist och församlingsgrundare i 46 länder. Han har sett Guds mirakulösa ingripanden med egna ögon, hamnat mitt i skottlinjen, mm. Rikard är en mycket uppskattad talare och berättar om sin vision för pionjärevangelisation i Sverige och internationellt.
Ulrika Morazán

Ulrika arbetar för Equmeniakyrkan som biträdande chef för Internationella enheten. Hon har lång erfarenhet av internationellt arbete och bl a varit regionsekreterare för Latinamerika och Mellan Östern. Arbetat som missionär i Nicaragua. Ulrika kommer att presentera Equmeniakyrkans vision om hur vi går vidare med missionskallelsen.
Carl-Johan Sävinger

Carl-Johan är koordinator för APG 29 som är en missions- och lärljungaskola. En av grundtankarna med APG 29 är att alltid samverka med kristna från minst en annan kultur, men oftast flera. Carl-Johan vill att ungdomar ska få tro att Gud kan använda dem. Han kommer att inspirera oss alla i sitt anförande på Boråsmötet hur vi alla – unga som äldre – kan inspireras för att gå ut i mission!
 
 
ANMÄLAN
DELTAGARAVGIFT
Deltagaravgift 250 kr
Studerande 100 kr
Barn under 15 år 50 kr


Avgiften inkluderar mat under dagen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG
6 oktober
Registrera Dig genom att fylla samtliga uppgifter i anmälningsformuläret.


BETALNING
Betala i samband med anmälan antingen genom att sätta in pengar på Bankgiro 820-0982 (Immanuelskyrkan Borås konto) eller Swish 123 174 2626. Ange BORÅSMÖTET och Ditt/Era namn.

LOGI
För logi hänvisas till http://www.boras.com/sv/boende

UTSTÄLLNING
Om Du är intresserad av att sätta upp en egen utställning med inriktning på mission/internationellt arbete, kontakta oss för information om vilka möjligheter som finns.

FRÅGOR?
Ring 070-7520753 eller email LGC@euroavia.com