Våra talare

Gunilla & Veasna Bun
Missionärer i Thailand,
Equmeniakyrkan

Gunilla kommer från Borås och är utbildad sjuksköterska. Veasna kommer från Phnom Penh, Kambodja och är utbildad pastor. De har en dotter som läser på universitet i Göteborg. Har under många år jobbat med olika organisationer i nordöstra Kambodja och i huvudstaden Phnom Penh. Gunilla har jobbat med kapacitetsbyggnad av lokal personal inom hälsovård och utbildning. Veasna har jobbat med ungdomsledare och pastorer inom den lokala kyrkan samt med personalvård och utbildning inom konflikthantering och barns rättigheter. 

Från januari 2022 jobbar de som missionärer med Equmeniakyrkan och är utsända till Thai Karen Baptist Convention. Under det här första året läser de thailändska större delen av tiden. Därefter kommer de att jobba tillsammans med vår systerkyrka där och ett utvecklingsprojekt inom Karen Development Services Foundation, KDSF.

Stefan Emilsson
Handläggare Asien, Equmeniakyrkan
& Ordförande Svenska Missionsrådet

Stefan Emilssons engagemang går långt tillbaka och han har varit mer eller mindre involverad i internationell mission sedan 20 års åldern. Han har bland annat jobbat 4 år i Japan med församlingsplantering och var under en 10 år period bosatt med sin familj i Thailand varifrån han arbetade med arbetade med koordinerade missionsarbete runt om i Asien.

Sedan 6 år tillbaka är Stefan ansvarig samordnare för Equmeniakyrkan arbete i Asien. Ett arbete som innefatta bland annat att på olika odla samarbetet med våra samarbetskyrkor, arbeta med strategi och genomförandet både av utvecklingsinsatser och församlingsrelaterat arbete. Stefan ser just möjligheten att jobba med ett helhetstänk som en stor förmån och tillgång. Stefan är också sedan i våras Svenska missionsrådets styrelseordförande.

Gunilla Ikponmwosa
Samordnare Mellanöstern &
Rådgivare Mänskliga rättigheter,
Equmeniakyrkan

Gunilla Ikponmwosa har haft ett intresse för mission och internationellt arbete sedan hon första gången som 20-åring fick åka ut till Bolivia i Sydamerika med ett ungdomsteam. Senare har hon arbetet på olika sätt med kyrkor i Baltikum och flera länder i Afrika, ofta med ungdomar och med ett diakonalt fokus. Gunilla var internationell missionssekreterare i Metodistkyrkan när Equmeniakyrkan bildades och har sedan 2013 haft ansvaret för Equmeniakyrkans relationer till kyrkor och organisationer i Mellanöstern. Hon har även arbetat med en del av Kyrkornas Världsråds programverksamhet som representant för Equmeniakyrkan. Under senare år har Gunilla vidareutbildat sig inom området mänskliga rättigheter och mer specifikt religions- och övertygelsefrihet.

Annika Ralston
Personaladministratör,
Folk & Språk

Annika Ralstons missionsintresse väcktes 1977 när hon var med OM i Europa. Hon fortsatte arbeta med OM i Indien, Pakistan och Nepal. Nya Testamentet i modern översättning var instrumentalt då hon kom till tro, så det är viktigt för henne att alla har Bibeln på ett språk som de förstår. En introduktionskurs i bibelöversättning ledde vidare till teologiska studier i Örebro och lingvistiska kurser i England. Annika jobbade med språkforskning och bibelöversättning på Filippinerna 1991 – 1996. Sedan sitt giftemål med skotske Hamish, har hon jobbat i Skottland, England och Sverige med personalarbete och information, och som administratör för ett översättningsprojekt i Sverige.

Missionsvolontärerna i DR Kongo
Amanda Asp & Ida Langdell

Missionsvolontärsgruppen kommer på Boråsmötet att företrädas av Amanda Asp (längs till höger på bilden) och Ida Langdell (tvåa från vänster). Amanda reste under våren 2022 till DR Kongo som en av Equmeniakyrkans första missionsvolontärer. Hon tog läkarexamen tidigare samma år och fick börja sin tid som läkare med ett sjukvårdsutbyte i DR Kongo. Tillsammans med tre andra volontärer var hon verksam på sjukhus och kliniker kopplade till Equmeniakyrkans hälso- och sjukvårdsarbete. Hon bodde under barndomen i Frankrike och Belgien, men det stora intresset för internationell mission tog fart under lärjungaskolan Apg29 år 2014. Idag bor hon med sin sambo i Göteborg och arbetar som läkare på en vårdcentral. Ida är också läkare och bor i Halmstad.